Používajte digitálne učebnice BEZPLATNE do 31.5.2020

Čo sú Učebnice fyziky?

 • vhodný materiál pre online vzdelávanie;
 • tematické učebnice fyziky s obsahom zhodným so štátnym vzdelávacím programom pre fyziku;
 • obsahujú učebné texty, výučbové prezentácie, návrh experimentálnych aktívit žiakov a testy pre overenie poznatkov;
 • obsahujú odporúčaciu doložku ministerstva školstva;
 • učebné texty sú prehľadné, s výraznou podporou obrázkovej časti;
 • testy slúžia na preverenie úrovne získaných poznatkov;
 • databáza otázok je pre učiteľa vhodnou prípravou pre vytvorenie testu.

O autorovi

Autor bol ocenený Európskou fyzikálnou spoločnosťou za celoživotné dielo v roku 2017.
Viac informácií o jeho aktivitách sa dozviete na facebookovej stránke:
Centrum popularizácie fyziky, Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine

Súčasťou sú tieto tematické učebnice

Sila a pohyb, Vlastnosti kvapalín a plynov, Elektrina, Magnetizmus, Periodické deje, Elektromagnetické žiarenie a častice mikrosveta

Ako to funguje?

 1. PRIHLÁSTE SA
  Zadajte Vašu e-mailovú adresu do formulára uvedeného nižšie.
 2. KLIKNITE NA ODKAZ
  Po odoslaní formulára Vám príde na zadaný e-mail správa s odkazom pre overenie Vašej e-mailovej adresy.
 3. VYUŽÍVAJTE OBSAH BEZPLATNE
  Po overení Vašej e-mailovej adresy využívajte celý obsah učebnice do 31.5.2020 bezplatne. Po tomto termíne si môžete zakúpiť ďalší prístup na obchod.skola.sk.
Viac informácií o produkte získate v informačnom letáku

Prihlásenie